Privatlivspolitik

Bliv klogere på, hvilke personoplysninger MAX DUE A/S indsamler, til hvilke formål, og hvordan vi beskytter oplysningerne.
 
 

Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MAX DUE A/S’ S BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Hos Max Due A/S overholder vi Persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger f.eks. i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og tilbud.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

FORMÅL OG TYPER AF OPLYSNINGER:
Max Due A/S behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

 • Køb/salg og leasing af biler
 • Servicering og værkstedsydelser
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring
 • Generelle formål som f.eks. overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.


Max Due A/S indsamler oplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som f.eks. motorregistret, cpr.-registret mv. og behandler bl.a. følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn på ejer eller bruger af bilen
 • E-mail adresse og telefonnummer
 • Oplysninger om købshistorik hos Max Due A/S
 • Oplysninger om din bil f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens IT/Styreboks
 • Informationer fra salg og servicering af bilen
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn
 • Navn, adresse og bilens oplysninger
 • Informationer om finansiering af bilen.
 • Finansieringsinstitutter, lånebeløb, kreditforhold, kreditaftalen mv.
 • Informationer fra før salgsaktiviteter/prøvekørsel
 • Navn, adresse og cpr. nr., kopi af kørekort, der slettes efter 6 mdr. gemmes under hensyn til lovgivningen.
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring


AUTOMATISEREDE, INDIVIDUELLE BESLUTNINGER (PROFILERING)
Dine oplysninger anvendes ikke til automatiseret, individuel beslutningstagen eller profilering.

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN
Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

Opfyldelse af en kontrakt, f.eks. kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6 stk. 1 litra c)

Vores retslige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6 stk. 1, litra c)

Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selv om samtykket evt. trækkes tilbage.

Interesseafvejning ift. dokumenteret overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1, litra f).

Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs –og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

KILDER
Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos Max Due A/S samt fra forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter.

OM INDSAMLINGEN ER FRIVILLIG ELLER OBLIGATORISK
Når Max Due A/S indsamler personoplysninger direkte fra dig, som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive oplysningerne er, at du ikke kan få oplysninger og tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser o.l. bestemmer du selv, om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Max Due A/S ikke følge op på din evaluering overfor dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Max Due A/S at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at giver oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL DATA BEHANDLERE ELLER SOM DATABEHANDLER
Max Due A/S overfører personoplysninger til sine data behandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysninger.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
Max Due A/S overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Max Due A/S videregiver dine oplysninger til motorregistret, skat, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

OPBEVARINGSPERIODE
Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer Max Due A/S i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring opbevarer Max Due A/S dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid seneste udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer må opbevares i den periode, som det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt. Dog ikke længere end et år fra evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede regler for at ifalde straf.

DINE RETTIGHEDER
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine person oplysninger, herunder visse rettigheder som retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen og videregivelse af personoplysningerne, og til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte Max Due A/S, Tangmosevej 101, 4600 Køge, Telefon 56656800

Kontaktperson: Lone Alskær eller Thomas Due.